• Kółko Teatralne

    • Organizacja i prowadzenie: Prof. Elżbieta Napiórkowska i Prof. Magdalena Płaneta

     Kółko Teatralne, nazwane przez nas English Drama Class, powstało po opracowaniu i wdrożeniu własnego programu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów w zakresie kultury i literatury krajów anglosaskich. Od 2003 roku systematycznie spotkamy się z młodzieżą V LO. Celem naszych spotkań są przyjemne i twórcze warsztaty teatralne, ale również przygotowanie uczniów do występów na festiwalach, przeglądach i konkursach teatralnych i recytatorskich. W zajęciach opartych na autorskim programie wykorzystujemy różnorodne sztuki z literatury angielskiej i amerykańskiej, czy przekłady dzieł międzynarodowych.

     Pracę kółka teatralnego na początku każdego roku szkolnego rozpoczynamy od drobnych zadań ruchowych (ćwiczenia mimiczne – gestów, ruchów, uczuć, sytuacji, etc.), głosowych czy aktorskich. Następnie pojawiają się proponowane przez nasz sztuki celem czytania tekstu z podziałem na role, zwracając jednocześnie dużą uwagę na głos (intonacja, emisja, uczucia). Na tym etapie staramy się zaangażować wszystkich uczniów w różnorodne role, aby poznali swoje preferencje. Kolejny krok należy do uczniów, którzy samodzielnie czy z naszą pomocą dobierają teksty i role dla siebie. Ze względu na fakt, że jednym z celów naszych spotkań jest przygotowanie uczniów do udziału w przeglądach i festiwalach, muszą oni pamiętać np. o limicie czasu (15 min. – punkt regulaminu festiwalu) dobierając teksty. Uczniowie mogą wybierać oryginalne sztuki, ich fragmenty, bądź nawet przygotować własny scenariusz. Dokonanie wyboru równoznaczne jest z podjęciem szczegółowej pracy nad tekstem, strojem, scenografią, oprawą muzyczną, itp. Uczniowie w swoich zespołach uczą się tekstu i wtedy możliwe są próby na scenie, w trakcie których systematycznie szlifujemy wymowę, dopracowujemy ruch sceniczny, scenografię. Zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy uczniów i naszej jest występ w festiwalach i przeglądach, czy pokaz szkolny. Dowodem naszego zaangażowania w działalność kółka teatralnego, a przede wszystkim zaangażowania uczniów są liczne nagrody i dowody uznania.

     1. III Miejsce dla Zespołu  V Liceum Ogólnokształcącego w VIII Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim w Rybniku (2002 rok) za spektakl Dog Eats Dog
     2. I Miejsce Indywidualne dla Darii Izdebskiej w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim w Lublinie (27-28 lutego 2004 roku)
     3. III Miejsce dla Zespołu V Liceum Ogólnokształcącego (Agnieszki Gawron i Wojciecha Okrzesika) w I Krakowskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim w Krakowie (3 czerwca 2004 roku) za spektakl The Man in the Box Roberta Mauro
     4. Nagroda za Najlepszą Rolę Męską I Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim w Krakowie dla Wojciecha Okrzesika (3 czerwca 2004 roku)
     5. I Miejsce dla Zespołu V Liceum Ogólnokształcącego (Magdaleny Bieńko i Wojciecha Okrzesika) w XI Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku (17 lutego 2005 roku) za spektakl The Man in the Box Roberta Mauro
     6. Nagroda dla Najlepszego Aktora XI Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku dla Wojciecha Okrzesika (17 lutego 2005 roku)
     7. Nagroda Specjalna dla Najlepszego Zespołu (Magdaleny Bieńko i Antoniny Turnau) XII Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku (30 marca 2006 roku) za spektakl The Creation of the World and Other Business Artura Millera
     8. Nagroda dla Najlepszego Aktora XII Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka w Rybniku dla Antoniny Turnau (30 marca 2006 roku)

      

     W pracy z aktorami kółka teatralnego wykorzystujemy następujące fachowe książki:

     • Theatre Games for Young Performers. Improvisations and Exercises for Developing Acting Skills – Maria C. Novelly
     • Great Scenes and Monologues for Actors – Michael Schulman, Eva Mekler
     • Scenes for Young Actors – Lorraine Cohen
     • One Act Plays for Acting Students – Norman A. Bert
     • Twenty-four Favourite One Act Plays – Bennett Cerf, Van H. Cartmell
     • Three One-act Plays – Woody Allen
     • The Actor’s Book of Scenes from New Plays – Eric Lane, Nina Shengold
     • Monologues for Teenage Girls: Love and Stuff – Susan Pomerance
     • Monologues for Young Men and Women: Teenage Mouth – Roger Karshner

     Jak również wyselekcjonowane (ciekawe) sztuki:

     • A Marriage Proposal – Antoni Czechow
     • The Crucible – Arthur Miller
     • The Creation of the World and Other Business – Arthur Miller
     • The Man in the Box – Roberto Mauro
     • The Rainy Afternoon – William Inge
     • Play it Again, Sam – Woody Allen
     • Death Knocks – Woody Allen
     • Steel Magnolias – Robert Harling
     • Miodzie, jestem domem – Stanisław Barańczak
     • I love Lucy – monolog z serialu komediowego
     • The American Dream, The Zoo Story, The Sandbox – Edward Albee
     • You're Invited - Darren Canady
     • Scary Question - Wayne Rawley
     • Creatures - Janet Allard
     • The Gingerbread Lady - Neil Simon
     • The Bear - Antoni Czechow
     • Peoplespeak - John Augustine
     • HR - Eric Coble
     • The Way of All Fish - Elaine May
     • Mere Mortals - David Ives
     • Rabbit Hole - David Lindsay-Abaire
     • Time Flies - David Ives

     Główne kierunki działalności kółka teatralnego w języku angielskim można ująć w następujących punktach:

     • nauka języka angielskiego w niekonwencjonalny sposób,
     • rozwijanie uzdolnień i pasji młodzieży,
     • zaproponowanie uczniom interesującej formy spędzania wolnego czasu,
     • kształtowanie postawy zaangażowanej twórczo,
     • pogłębianie zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą i literaturą angielskiego obszaru językowego,
     • podniesienie stopnia zadowolenia uczniów ze swych osiągnięć,
     • pośredni wpływ na podejmowany przez uczniów wybór przyszłych studiów (czy na Filologii Angielskiej, czy na wydziale aktorskim PWST),
     • kontynuawanie tradycji teatralnych V LO zapoczątkowanych przez Dyrektora Potoczka.


     Zapraszamy na warsztatowe zajęcia Kółka Teatralnego w Języku Angielskim!!!