• Oddziały

   • Szkoła utworzy  8 ODDZIAŁÓW: 

    Planowane oddziały w roku szkolnym 2024/2025

    V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w roku szkolnym 2024/2025
    planuje utworzenie 8 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych.
    Dyrekcja V LO zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów ze względów organizacyjnych
    i informuje, że rekrutacja do klas I odbywa się do oddziałów klasowych  bez  możliwości przenoszenia z oddziału do oddziału o zupełnie innym profilu.

    Dyrekcja V LO informuje, że tzw. rozszerzenia – zwiększona ilość godzin nauczania wybranych przedmiotów, warunkowane profilem klasy, są również dostosowane do wymagań szkół wyższych, które określają przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji na studia.

    Oznacza to, że dwa oddziały prawniczo-humanistyczne (A i B) proponują rozszerzenia z historii, WOS, języka polskiego i geografii, klasa matematyczno-chemiczna (C) ma w chwili obecnej przewidziane rozszerzenia z matematyki i chemii, dwa oddziały biologiczno-chemiczno-matematyczna (F i H), mają w chwili obecnej przewidziane rozszerzenia z biologii, chemii i matematyki, natomiast trzy odziały matematyczno-fizyczno-informatyczne (D, E, G) proponują rozszerzenia z 3 przedmiotów: matematyki, fizyki i informatyki.

       .
     Poniżej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych klas.

       

    OPIS KLAS:

     Oddział A

    Oddział pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ, Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ
    i Instytutu  Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty
    w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • język polski
     • historia
     • wiedza o społeczeństwie
    • Język polski
    • Matematyka
    • Historia
    • Geografia

    Klasa prawniczo-humanistyczna  przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach: Prawa, i Administracji, politologii i stosunków międzynarodowych,  filologicznych (w tym polonistyki), międzywydziałowych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii,  dziennikarstwa,  marketingu i PR, reklamy. W klasie 2. uczniowie realizują dodatkowo 2 godziny tygodniowo – zajęcia z pracownikami UJ (4 bloki tematyczne, w tym: językoznawstwo, analiza i interpretacja tekstów, zajęcia teatrologiczne).

     

     

    Oddział B

    Oddział pod patronatem Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty
    w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • historia
     • wiedza o społeczeństwie
     • geografia
    • Język polski
    • Matematyka
    • Historia
    • Geografia

    Klasa prawniczo-humanistyczna  przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach: Prawa i Administracji, historii, geografii oraz na politologii, stosunkach międzynarodowych, na kierunkach ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych, międzywydziałowych studiach humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii oraz psychologii.

     

    Oddział C

    Oddział pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • matematyka
     • chemia (przy współpracy z UJ)
    • Dodatkowe zajęcia laboratoryjne
     z chemii.
    • Język polski
    • Matematyka
    • Fizyka
    • Chemia

    Klasa matematyczno-chemiczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach chemicznych i matematyczno-przyrodniczych.

     

     

     

    Oddział D

    Oddział pod patronatem Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
     z siedzibą w Krakowie, ul. Kawiory 21

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • matematyka
     • fizyka
     • informatyka
    • Język polski
    • Matematyka
    • Fizyka
    • Chemia

    Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

     

     

    Oddział E

    Oddział pod patronatem Instytutu Matematyki UJ oraz Instytutu Informatyki UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • matematyka
     • informatyka (przy współpracy z UJ)
     • fizyka
    • Dodatkowy przedmiot, obligatoryjny: algorytmika* (prowadzona przez pracownika UJ od klasy 1.), fakultet matematyczny – prowadzony przez pracownika UJ. Od 2. klasy uczniowie mogą ograniczyć się do jednych zajęć lub kontynuować oba bloki (algorytmikę i fakultet).
    • Język polski
    • Matematyka
    • Fizyka
    • Chemia

    Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów informatycznych,
    na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

    * Zajęcia z algorytmiki, informatyki  i  fakultetu  matematycznego prowadzone na Kampusie UJ.

     

    Oddział F i H

    Oddział pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • biologia
     • chemia
     • matematyka

    w klasie 3 - fakultatywnie – udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii

    • Język polski
    • Matematyka
    • Biologia
    • Chemia

    Klasa biologiczno-chemiczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych.

     

     

    Oddział G

    Oddział pod patronatem Instytutu Fizyki UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • matematyka
     • fizyka*
     • informatyka
    • Język polski
    • Matematyka
    • Fizyka
    • Chemia

    Klasa matematyczno–fizyczna przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

    *Dodatkowo zajęcia laboratoryjne z fizyki od klasy 2 prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki UJ. Od klasy 3. uczeń ogranicza się do wyboru jednego przedmiotu: fizyka UJ bądź fizyka rozszerzona prowadzona przez nauczycieli V LO.