• Oddziały

   • Szkoła utworzy  8 ODDZIAŁÓW:

     

    Oddziały w roku szkolnym 2021/2022

    V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w roku szkolnym 2021/2022
    utworzy 8 oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych.

     

    Dyrekcja V LO informuje, że tzw. rozszerzenia – zwiększona ilość godzin nauczania wybranych przedmiotów, warunkowana profilem klasy, są również dostosowane do wymagań szkół wyższych, które określają przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji na studia. Oznacza to, że dwa oddziały prawniczo-humanistyczne klasy (A i B) proponują rozszerzenia z historii, WOS, języka polskiego i geografii – dając w ten sposób możliwość przygotowania się do matury rozszerzonej wymaganej przez wydziały: prawa, historii, politologii, MISH, stosunków międzynarodowych, kierunków filologicznych, w tym polonistyki, dziennikarstwa i kierunki ekonomiczne.
     Poniżej szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych klas.

       

    OPIS KLAS :

     

     Oddział a

    Oddział pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ, Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ
    i Instytutu  Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty
    w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • język polski
     • historia
     • wiedza o społeczeństwie
    • Język polski
    • Matematyka
    • Historia
    • Geografia

    Klasa prawniczo-humanistyczna  przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach: Prawa, i Administracji, politologii i stosunków międzynarodowych,  filologicznych (w tym polonistyki), międzywydziałowych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii,  dziennikarstwa,  marketingu i PR, reklamy. W klasie 2. uczniowie realizują dodatkowo 2 godziny tygodniowo – zajęć z pracownikami UJ (4 bloki tematyczne, w tym: językoznawstwo, analiza i interpretacja tekstów, zajęcia teatrologiczne).

     

     

     

    Oddział b

    Oddział pod patronatem Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty
    w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • historia
     • wiedza o społeczeństwie
     • geografia
    • Język polski
    • Matematyka
    • Historia
    • Geografia

    Klasa prawniczo-humanistyczna  przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach: Prawa i Administracji, historii, geografii oraz na politologii, stosunkach międzynarodowych, na kierunkach ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych. Międzywydziałowych studiach humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii.

     

     

     

    Oddział c

    Oddział pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • matematyka
     • chemia (przy współpracy z UJ)
    • Dodatkowe zajęcia laboratoryjne
     z chemii.
    • Język polski
    • Matematyka
    • Fizyka
    • Chemia

    Klasa matematyczno-chemiczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach chemicznych i matematyczno-przyrodniczych.

     

     

     

    Oddział d

     

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • matematyka
     • fizyka
     • informatyka
    • Język polski
    • Matematyka
    • Fizyka
    • Chemia

    Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiówna kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.
    Szkoła czyni starania objęcia oddziału patronatem Instytutu Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie, mieszczącym się przy ul. Kawiory 21.

     

     

     

    Oddział e

    Oddział pod patronatem Instytutu Matematyki UJ oraz Instytutu Informatyki UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • matematyka
     • informatyka (przy współpracy z UJ)
     • fizyka
    • Od 2. klasy uczniowie mogą ograniczyć się do jednych zajęć lub kontynuować oba bloki (algorytmikę i fakultet matematyczny).
    • Język polski
    • Matematyka
    • Fizyka
    • Chemia

    Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów informatycznych, na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.  Zajęcia z algorytmiki i fakultet matematyczny w klasie 1 prowadzone na Kampusie UJ. Klasa realizuje od klasy 2 algorytmikę i fakultet matematyczny w szkole prowadzone przez pracowników UJ.

     

     

     

     

    Oddziały f, h

    Oddziały pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty
    w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • biologia
     • chemia

    od 2. klasy - fakultatywnie – udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii

    • Język polski
    • Matematyka
    • Biologia
    • Chemia

    Klasy biologiczno-chemiczne przygotowujące uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych.

    Dla chętnych uczniów w klasie pierwszej 2 dodatkowe godziny z matematyki.

     

     

    Oddział g

    Oddział pod patronatem Instytutu Fizyki UJ

    Program klasy

    Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

    • Przedmioty rozszerzone:
     • matematyka
     • fizyka* 
     • informatyka
    • Język polski
    • Matematyka
    • Fizyka
    • Chemia

    Klasa matematyczno–fizyczna przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

    * Zajęcia laboratoryjne z fizyki prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki UJ od klasy 2.