• O Radzie

    • Rada Rodziców przy V LO składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

      

     Prezydium RR

     Joanna Markiewicz-Zahorski -przewodnicząca

     joannamarkiewiczzahorski@gmail.com

     Magdalena Balawajder-wiceprzewodnicząca

     magda.balawajder@gmail.com

      

     Mariola Jachowicz- skarbnik

     mjachowicz@gmail.com

      

     Ewa Czudek-Grzyb -sekretarz

     ewa.czudek.grzyb@interia.pl

      

     Katarzyna Jasiewicz

     k.jasiewicz@consensus.med.pl

      

     Renata Warchoł-Lewicka

     renata.lewicka@gsw.com.pl

      

     Aleksandra Schoen-Żmijowa 

     aleksandra.schoen@gmail.com

      

     Zbigniew Siejka

     rmsiejka@cyf-kr.edu.pl

      

     Zbigniew Sendera

     zsendera@gmail.com

      

     Katarzyna Nowak

      kasia.manggha@gmail.com

     Kinga Kapera-Małek

      kingakaperamalek@gmail.com

      

      

      

        

      

     Komisja Rewizyjna

      

     Barbara Wierzbik- przewodniczący

     barbara.wierzbik@gmail.com

      

     Mirosław Malada

     malada@gazeta.pl

      

     Małgorzata Popławska

     mulapop@gmail.com

     Łukasz Ciesielski:

      lukasz.ciesielski1979@gmail.com 

      

      

     Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców każdy uczeń V LO proszony jest o wpłatę składki w wysokości 40 złotych rocznie na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją szkolnej kserokopiarki.

     Gorąco apelujemy także o składki na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota to 150 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne czy też częściowe.

     Wpłaty zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców. Można również wpłacać na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).

      

     Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, samorząd szkolny, chór będący wizytówką szkoły ale także wyjazdy naszej młodzieży na finały olimpiad przedmiotowych, konkursy, zawody, festiwale, obozy naukowe czy wycieczki. Pomagamy szkole w finansowaniu drobnych prac remontowych.

     Wszystko to robimy w miarę naszych możliwości, a te są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz Rady Rodziców.