• 1 lipca 2019 roku rozpoczęła się w naszej szkole realizacja projektu Erasmus + „Języki, metodyka, współpraca. Rozwój europejski kadry pedagogicznej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”. Bierze w nim udział ośmioro nauczycieli: mgr Anna Pach (koordynatorka projektu), dr Dawid Drabczyk, mgr Edyta Jantos, mgr Wioletta Kaszuba, mgr Iwona Król, , mgr Michał Niedźwiedź, mgr Lidia Oniszczuk, mgr Edyta Osuch.̨zyki, metodyka, współpraca. Rozwój europejski kadry pedagogicznej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”. Bierze w nim udział ośmioro nauczycieli: mgr Anna Pach (koordynatorka projektu), dr Dawid Drabczyk, mgr Edyta Jantos, mgr Wioletta Kaszuba, mgr Iwona Król, , mgr Michał Niedźwiedź, mgr Lidia Oniszczuk, mgr Edyta Osuch.

     A oto jego najważniejsze cele:

     ● rozszerzenie dotychczasowej współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach (projekty interdyscyplinarne, edukacja tematyczna);

     ● systemowe wdrożenie w szkole idei mobilności europejskiej nauczycieli (współpraca z nauczycielami z Europy na platformie TwinSpace, udział w międzynarodowych konferencjach metodycznych, udział w projektach typu job shadowing, teaching assignment abroad i innych formach doskonalenia zawodowego za granicą;

        podwyższenie kompetencji językowych nauczycieli;

     ●  poszukiwanie i zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie metodyki nauczania języków obcych;

       zwiększenie zastosowania narzędzi ICT w nauczaniu;

       promowanie przedsiębiorczości i aktywności w podejmowaniu inicjatyw;

       modyfikacja programów nauczania.

      

     Uczestnicy projektu będą doskonalić swoje kompetencje językowe oraz nawiązywać międzynarodowe kontakty w europejskich ośrodkach edukacyjnych: Centre of English Studies – Londyn (Wielka Brytania), Language Studies International – Londyn (Wielka Brytania), Edinburgh School of English – Edynburg (Wielka Brytania), Global School of English – Edynburg (Wielka Brytania), Alpha College of English – Dublin (Irlandia), CLIC Centro de Lenguas e Intercambio Cultural – Sewilla (Hiszpania), ActiLingua Academy Vienna – Wiedeń (Austria).

     Czas trwania projektu obejmuje 31 miesięcy.