• Wszechnica Witkowskiego

   • Wszechnica Witkowskiego powstała jako inicjatywa edukacyjna V LO w roku 2003. Spotkanie nauczycieli "piątki" (prof. prof. Marii Magdaleny Hryniewicz, Bożeny Ostachowskiej-Kos i Dariusza Pasieki) z Dyrektorem Instytutu Polonistyki UJ, profesorem Andrzejem Borowskim, pozwoliło na ustalenie formuły współpracy: cyklicznych wykładów naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w murach naszego Liceum.

    Wykład inauguracyjny wygłosił (na temat sarmatyzmu) legendarny uczony najstarszej polskiej uczelni, Profesor Tadeusz Ulewicz. Ten znakomity humanista, erudyta, autor setek publikacji na temat kultury staropolskiej, okazał się znakomitym gawędziarzem. O Profesorze mawia się na uniwersytecie, że umie powiedzieć "de omnibus rebus et quisdam aliis" (o wszystkim...i jeszcze trochę :) ) Słuchacze Tadeusza Ulewicza zgromadzeni w auli V LO naliczyli ponad pół setki dygresji (pączkujących nieustannie...) pojawiających się wokół motywu głównego, sarmackiego. Dla wielu była to lekcja pokory: uświadomienia, ile trzeba opowiedzieć, by wyjaśnić naprawdę hasło "sarmatyzm" zajmujące w podręcznikach stronę czy dwie...        I tak się zaczęła współpraca, która nabierała tempa i trwa owocnie do dziś. Symbolem Wszechnicy Witkowskiego stały się podwójne litery ,,W”

    Wśród naszych gości są nie tylko naukowcy UJ, ale także artyści, pisarze, z Polski i z zagranicy.

    Od 2003 roku w ramach Wszechnicy Witkowskiego wygłosili swe wykłady:

    1. Prof. Tadeusz Ulewicz
    2. Prof. Andrzej Borowski
    3. Prof. Henryk Markiewicz
    4. Prof. Renata Przybylska
    5. Prof. Wojciech Ligęza
    6. Prof. Wojciech Roszkowski
    7. Prof. Jacek Popiel
    8. Prof. Zbigniew Nęcki
    9. Prof. Teresa Walas
    10. Prof. Jadwiga Staniszkis
    11. Prof. Bogusław Dunaj
    12. Prof. Bohdan Szlachta
    13. Prof. Stanisław Stabro
    14. Prof. Anna Czabanowska
    15. Prof. Władysław Stróżewski
    16. Prof. Grzegorz Przebinda
    17. Prof. Norman Davies
    18. Prof. Grzegorz Przebinda

          Ponadto spotkaliśmy się z: Adamem Danielem Rotfeledem, Adamem Zamoyskim, min. Janem Kułakowskim, Stanisławem Miklaszewskim, Bronisławem Wildsteinem, Stanisławem Michalkiewiczem, Włodzimierzem Bernackim, Zdzisławem Machem, Antonim Dudkiem, Jerzym Stuhrem, Ewą Lipską, Markiem Skwarnickim, Tadeuszem Pieronkiem.

          Warto dodać, że: od roku 2005 w V LO Komitet Krakowski Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizuje wykłady dla olimpijczyków (uczestniczą w nich także licznie nieolimpijczycy - uczniowie piątki interesujący się literaturą). W ramach Wszechnicy wykłady ilustrujące metody analizy i interpretacji wygłosili:

    • Ewa Buszewicz - o trenach J. Kochanowskiego,
    • Anna Czabanowska - o metaforyce w wierszach A. Zagajewskiego,
    • Dorota Wojda - o metamorfozach w liryce B. Leśmiana.

    Wykłady wygłosili również:

    • Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (profesor w Instytucie Filologii Wschodniosłowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego wykład ptMichał Bułchakow – pisarz na nasze czasy?
    • Prof. Zbigniew Pełczyński (emerytowany profesor filozofii politycznej na uniwersytecie w Oksfordzie) – Co to jest społeczeństwo obywatelskie
    • Dr Aneta Załazińska (językoznawca, doktor, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Szkole Retoryki UJ i w Katedrze UNESCO UJ) – Gesty i słowa czyli o komunikacji werbalnej bez mitów
    • Dr Shannon Lucid - astronautką
    • Prof. Anjoo Sharan Upadhyaya z Banaras Hindu University, z Varanasi w Indiach – India - the example of multicultural society
    • Dr Jarosław Gowin (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie) –Polska i Polacy 1997-2007
    • Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellonskiego) – Historia Nowej Fali
    • Michał Rożek (autor książek o Krakowie) – spotkanie z autorem