• Oferta szkoły


   • Szanowni Rodzice Kandydatów, Drodzy Kandydaci,

     

    W nadchodzącym roku szkolnym V Liceum im. Augusta Witkowskiego obchodzić będzie jubileusz 150-lecia, który będzie dodatkową okazją do zaprezentowania świetnych tradycji Witkowskiego oraz aktualnych działań i osiągnięć, które, jak wierzymy, dopełniać będzie sukcesami rekrutowany Rocznik 2020/2021. 

     

    Kryteria brane pod uwagę przy wyborze szkoły średniej są różnorodne, ale najczęściej należą do nich: poziom nauczania w danej placówce, charakter środowiska szkolnego, wyniki w rankingach (maturalnym, olimpijskim, EWD), bezpieczeństwo, atmosfera i dodatkowe możliwości stwarzane przez liceum. Poniżej szereg informacji, które, mamy nadzieję, skłonią Państwa do wybrania Piątki.

    V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021 planuje utworzenie 8 oddziałów klas pierwszych. Dyrekcja V LO zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów ze względów organizacyjnych i informuje, że rekrutacja do klas I odbywa się do oddziałów klasowych bez możliwości przenoszenia z oddziału do oddziału o zupełnie innym profilu.  

    W podsumowaniu roku szkolnego 2018/2019 nasze liceum zajęło, podobnie jak rok wcześniej, trzecie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej”, pierwsze miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce w 2019 r. Warto podkreślić, że uczniowie V LO osiągnęli najlepsze wyniki matur (na poziomie podstawowym, a jeszcze wyraźniej  w egzaminach na poziomie rozszerzonym – decydującym o przyjęciu na studia) zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych. Szczególnie ważne dla kandydatów są informacje o tzw. EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) – w tym roku MEN podał wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów w latach 2016-2018. Zdecydowanie najlepiej wypadła nasza szkoła. Według ekspertów, uczniowie „Piątki” robią największe postępy w nauce spośród wszystkich licealistów w Małopolsce.  Informacje na ten temat również w: Czytaj więcej: https://dziennikpolski24.pl/szkoly-wykorzystanych-szans-to-w-tych-liceach-w-krakowie-ucza-najlepiej/ar/13674648
     

    O Piątce ponadto:

    • Szkoła posiada (w ramach bazy dydaktycznej): bibliotekę z czytelnią, 2 pracownie informatyczne (w projekcie od września 2020 - 3 pracownia), pracownie językowe, gabinety: chemiczny, fizyczny, biologiczny – wszystkie wyposażone w multiprojektory; salę gimnastyczną, siłownię, salę do aerobiku, stołówkę/bufet, windę dla niepełnosprawnych.
    • Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych: Czysty Kraków, Pracownia Edukacji Obywatelskiej (MEN), Projekt „Zachować pamięć”, Projekt  „Relais de la Memoire Juniors”. Małopolska Chmura Edukacyjna.
    • Zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne języka angielskiego, chór, koło brydżowe, warsztaty matematyczne, sekcja siatkarska, Akademia Filmowa, zajęcia rekreacyjne ze strzelectwa sportowego, warsztaty teatralne, warsztaty edukacji obywatelskiej, udział w pracach parlamentu młodzieży (organizacja debat), warsztaty medyczne  prowadzone przez Lekarzy ze specjalistycznego szpitala im.J.Dietla w Krakowie, warsztaty prawnicze prowadzone przez Prawników z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie,  działalność wolontariatu, koło robotyczne – RoboTeam,
    • Współpraca zagraniczna: niemiecko-polska wymiana z Gimnazjum im. Louise- Schroeder w Monachium, wymiana edukacyjna z HCRHS Flemington w USA, wymiana z Jacobson Gymnasium Seesen (Niemcy), wymiana z gimnazjum z Molfelty (Włochy), wymiana z Izraelem, współpraca z CERN (Szwajcaria), wymiany zagraniczne chóru,.
    • Szkoła realizuje wielodniowe wyprawy (oddziały klasowe i zespoły międzyklasowe) o charakterze poznawczym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Tu m.in. Projekt Kresy - wyjazdy na Litwę, na Ukrainę i do Białorusi, wycieczki na Bałkany, do Transylwanii, Włoch, Belgii, Austrii, Niemiec, Francji. Ważnym elementem edukacji są Obozy Naukowe V LO organizowane poza Krakowem (Bukowina, Groń i in.).
    • W szkole działa Wszechnica Witkowskiego - powstała jako inicjatywa edukacyjna V LO w roku 2003. Spotkanie nauczycieli „Piątki" (prof. prof. Marii Magdaleny Hryniewicz, Bożeny Ostachowskiej-Kos i Dariusza Pasieki) z Dyrektorem Instytutu Polonistyki UJ, profesorem Andrzejem Borowskim, pozwoliło na ustalenie formuły współpracy: cyklicznych wykładów naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w murach naszego Liceum. Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt wykładów i spotkań dyskusyjnych z przedstawicielami nauki różnych dyscyplin, dziennikarzami, artystami i politykami. Szczegółowe informacje zamieszczamy na stronie Piątki (Zakładki O szkole/Wszechnica Witkowskiego).
    • W ramach współpracy V LO z Wydziałem Polonistyki UJ klasa humanistyczna od  października każdego roku szkolnego rozpoczyna cykl zajęć prowadzonych przez wybitnych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zajęcia rozpoczynają się od drugiej klasy (uczniowie oddziału „A” realizują więc dodatkowe 2 godziny lekcyjne tygodniowo.  W roku szkolnym odbywają się 4 bloki tematyczne – zazwyczaj językoznawczy, historycznoliteracki, literaturoznawcze (różne metody czytania dzieł literackich, analiza dzieła literackiego – poezji i prozy) i blok poświęcony dramatowi i teatrowi. Prowadzący zajęcia to m.in. prof. prof. A. Załazińska, K. Sikora, Donata Ochmann, Jakub Niedźwiedź, D. Jarząbek-Wasyl, I.Węgrzyn, G. Urban-Godziek, P.Bukowiec, T.Kunz, T.Majkowski.  
    • szkoła zamierza prowadzić  też dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych w formie fakultetu z historii sztuki.

     

     

    Opis planowanych  oddziałów klasowych:

    Oddział A

    Oddział pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ, Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Klasa przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na wydziale Prawa i Administracji, na kierunkach prawniczych, filologicznych (w tym polonistyki), międzywydziałowych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, administracji, politologii i stosunków międzynarodowych. W ramach współpracy V LO z Wydziałem Polonistyki UJ klasa humanistyczna w klasie drugiej (od października) rozpoczyna realizację cyklu zajęć (2 godziny tygodniowo w ramach podziału godzin – co oznacza 5 godzin programu LO + 2 godziny akademickie) prowadzonych przez wybitnych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku szkolnego 2020/2021 warsztaty prowadzone przez prawników UJ (w cyklu semestralnym).

     

    Oddział B

    Oddział pod patronatem Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Klasa przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na Wydziałach Prawa i Administracji, Historii, Geografii oraz na politologii, stosunkach międzynarodowych, oraz na kierunkach ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych. Od roku szkolnego 2020/2021 warsztaty prowadzone przez prawników UJ (w cyklu semestralnym).

    Oddział C

    Oddział pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Klasa matematyczno-chemiczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach chemicznych i matematyczno-przyrodniczych.
     

    Oddział D

    Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów
    na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

    Oddział pod patronatem Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie, mieszczącym się przy ul. Kawiory 21.
    Dodatkowe zajęcia z informatyki prowadzone będą w Katedrze Informatyki AGH
    w Krakowie (od 2. klasy).

    Oddział E

    Oddział pod patronatem Instytutu Matematyki UJ oraz Instytutu Informatyki UJ. 
    Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów informatycznych, na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.  Zajęcia z algorytmiki i fakultet matematyczny prowadzone na Kampusie UJ . Klasa realizuje od klasy 2 algorytmikę i  fakultet matematyczny w szkole prowadzone przez pracowników UJ.

     

    Oddział F, H  

    Oddziały pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Klasy biologiczno-chemiczne przygotowujące uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych. Prowadzone rozmowy w sprawie dodatkowych zajęć laboratoryjnych z chemii dla chętnych uczniów (od 2. klasy).

     

     

    Oddział G

    Oddział pod patronatem Instytutu Fizyki UJ. Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.  Zajęcia  z fizyki prowadzone w Instytucie Fizyki UJ (od 2. klasy).

     

    Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą. Na koniec proponujemy kilka słów Dyrektora Szkoły, Stanisława Pietrasa, które wypowiedział pytany przez dziennikarza o receptę na sukces. Oddają one bowiem filozofię V LO, Są, jak wierzymy, dobrym argumentem na rzecz wyboru Piątki jako szkoły odpowiedniej dla Państwa dzieci.

    Trzeba lubić uczniów i wzajemnie czerpać korzyści ze swoich doświadczeń. Nauczyciel nie tylko wymaga od ucznia, ale przede wszystkim od siebie, aby być osobą, która pokazuje pewne standardy, zaangażowanie, energię, żeby jak najlepiej otworzyć uczniom ich własną ścieżkę rozwoju. Mamy stworzyć takie warunki, aby się w tym realizowali. To genialnie u nas funkcjonuje, mogę śmiało powiedzieć, że mam szczęście do ludzi. [Stanisław Pietras dodaje, że] uczniowie mają dużo zajęć fakultatywnych, prowadzonych nieodpłatnie przez nauczycieli. Efekty widać na maturach, zresztą nie tylko. W poprzednim roku szkolnym 130 uczniów V LO było laureatami i finalistami olimpiad ogólnopolskich. To więcej niż w kilku innych województwach razem wziętych…  Czytaj więcej: https://dziennikpolski24.pl/szkoly-wykorzystanych-szans-to-w-tych-liceach-w-krakowie-ucza-najlepiej/ar/13674648