• List powitalny od Rady Rodziców na rok 2021/2022

    •  

      

     Szanowni Rodzice,

     W imieniu Prezydium Rady Rodziców V LO serdecznie witam Państwa
     w kolejnym roku szkolnym V LO i zapraszam do współpracy z Radą. Wszelkie informacje o naszych działaniach znajdziecie Państwo
     w zakładce Rada Rodziców na stronie internetowej Szkoły.

     Rada Rodziców jest organem szkoły działającym w pełnej współpracy
     z Dyrekcją i gronem nauczycielskim w oparciu o  Regulamin RR
     i odpowiednie przepisy prawne. Składa się z przedstawicieli każdej klasy
     i kierowana jest przez 9-osobowe Prezydium RR wybierane spośród delegatów klas
     w trakcie corocznego walnego zebrania RR.

     Działania Rady skupiają się na wspieraniu działalności Szkoły w ramach rozmaitych działań, pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz na jak najbardziej zasadnym wykorzystaniu Funduszu Rady Rodziców działającej dzięki corocznej składce od każdego ucznia.

     Walne Zebranie Rady Rodziców i wyłonienie kierującego Radą Prezydium odbędą się najprawdopodobniej w październiku 2021 roku. Wszystkie informacje otrzymają Państwo drogą elektroniczną.

     Serdecznie zapraszamy do współpracy Wszystkich, którym bliska jest działalność społeczna i szeroko pojęte dobro V LO.

     Z wyrazami szacunku,

     Joanna Markiewicz – Zahorski, Przewodnicząca Rady Rodziców

      

      

      

     Pandemia Covid -19 zmieniła nam wszystkim sposób pracy i spędzania czasu. Jako Rada Rodziców w reakcji na marcowe zamknięcie szkół i przejście na nauczanie zdalne postanowiliśmy przeznaczyć duże środki na zakup urządzeń multimedialnych w postaci laptopów, tabletów graficznych i wizualizerów.

     Zakupiliśmy także stacje dezynfekcyjne do odkażania rąk. W trakcie przygotowywania zabezpieczenia matur 2020 wspólnie z Komitetem Studniówkowo-Maturalnym zapłaciliśmy za dezynfekcje wszystkich sal egzaminacyjnych w dniach największych liczebnie egzaminów oraz sfinansowaliśmy termometry bezdotykowe, ciśnieniomierz, leki, dużą ilość żeli dezynfekcyjnych i środków ochrony w postaci maseczek, rękawiczek itp.

     W czasie przed epidemią środki zbierane na naszym koncie przeznaczane były na:

     • doposażanie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć naukowych na poziome przewyższającym standardy nauczania (ponad 100 000 zł na doposażanie specjalistycznych pracowni fizycznych, chemicznych, informatycznych)
     • zakup w  marcu 2020 18 sztuk tabletów graficznych XPen,  a jesienią zakup kolejnych  2 tabletów, 5 sztuk wizualizerów multimedialnych, 14 laptopów oraz dysk zewnętrzny. Zakupiony sprzęt jest własnością RR, jest zinwentaryzowany, opatrzony naklejką RR i użyczony Szkole dla potrzeb nauczania. Sprzęt został zakupiony po konsultacji potrzeb z nauczycielami i kierownikiem technicznym Szkoły, a dzięki temu uczniowie V LO mają możliwość nauki na możliwie najwyższym poziomie.
     • wspieranie uczniów w ich aktywnościach olimpijskich, konkursach krajowych  i międzynarodowych  
     • wspieranie uczniów w ich indywidualnych aktywnościach sportowych oraz finansowanie organizacji zawodów szkolnych (Memoriał Stefanowa, szkolne zawody narciarskie) i międzyszkolnych ( Turniej Gwiazdkowy); w ostatnich latach zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy projekt i uszycie strojów dla reprezentacji szkolnych drużyn siatkówki i koszykówki, strojów dla dziewcząt tworzących drużynę cheerleaderek
     • współpracę z Samorządem Uczniowskim (finansowanie organizacji koncertów szkolnych, Zaduszek Jazzowych, filmu-teledysku na pożegnanie klas 3-ich czy też finansowanie będących inicjatywą uczniów tzw. koszyków sanitarnych oraz wspieranie działalności Chóru V LO, którego sukcesy są szczególnie imponujące w kontekście szkoły nie muzycznej
     • wspieranie biblioteki szkolnej w prenumeracie czasopism i zakupie książek
     • wpieranie wyposażenia gabinetu pielęgniarskiego w środki opatrunkowe, leki pierwszej pomocy i sprzęt medyczny
     • zakup 28 ław z drewna eukaliptusowego na korytarze obu pięter budynku Szkoły
     • ścisłą współpracę z Dyrekcją i Nauczycielami V LO w kwestiach naukowych i wychowawczych związanych  z planami nauczania i rozbudową szkoły
     • Ostatnią inicjatywą Prezydium RR było kompleksowe wyposażenie i odnowienie gabinetu psychologów

     Rada Rodziców V LO zarządza kilkoma funduszami. Dla zapewnienia najwyższego standardu pracy uczniów powstał Fundusz Ksero:, całość wpłat przeznaczana jest na zakup papieru i obsługę urządzeń kserujących.  Bez tych pieniędzy nauczyciele nie mogliby pracować z uczniami w oparciu o szereg dodatkowych testów i materiałów. Coroczna składka na Fundusz Ksero wynosi 40 zł Jednocześnie prosimy o wpłatę 200 zł na Fundusz Pomocy Szkole - jest to wpłata jednorazowa, pieniędzmi tymi zarządza Dyrekcja kierując je na potrzeby dofinansowania w sprzęt konieczne remonty.

     Wszystkie wpłaty prosimy kierować na konto Rady z podaniem nazwiska ucznia i klasy.

     Konto do WSZYSTKICH wpłat

     22 1240 2294 1111 0000 3723 6410

     Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym

      

     1. Fundusz Rady Rodziców : 150 zł rocznie
     2. Fundusz Ksero :  40 zł rocznie
     3. Fundusz Pomocy Szkole: 200 zł jednorazowo