• O Radzie

    • Rada Rodziców przy V LO składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

      

     Prezydium RR

     1. ZBIGNIEW SIEJKA  PRZEWODNICZĄCY rmsiejka@cyf-kr.edu.pl

     2. EWA CZUDEK GRZYB  ZASTĘPCA ewa.czudek.grzyb@interia.pl

     3. KINGA KAPERA MAŁEK SKARBNIK kingakaperamalek@gmail.com

     4. EWA SZYMAŃSKA SEKRETARZ ewaart.sz@interia.pl

     5. KATARZYNA NOWAK CZŁONEK kasia.manggha@gmail.com

     6. ALEKSANDRA SCHOEN CZŁONEK aleksandra.schoen@gmail.com

     7. PRZEMYSŁAW HYBEL CZŁONEK Pfunk11@gmail.com

     8. TOMASZ ŚLUSARCZYK CZŁONEK tupi@poczta.onet.pl

     9. ZBIGNIEW SENDERA CZŁONEK zsendera@gmail.com


      

      

      

      

        

      

     Komisja Rewizyjna

     1. Lucyna Weryńska Bogdał

     2. Łukasz Ciesielski

     3. Piotr Świder

      

      

      

     Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców każdy uczeń V LO proszony jest o wpłatę składki w wysokości 40 złotych rocznie na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją szkolnej kserokopiarki.

     Gorąco apelujemy także o składki na Fundusz Rady Rodziców – proponowana kwota to 150 zł rocznie; możliwe są wpłaty ratalne czy też częściowe.

     Wpłaty zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców. Można również wpłacać na konto RR (koniecznie podając imię oraz nazwisko dziecka oraz klasę!).

      

     Z zebranych środków Rada Rodziców finansuje lub współfinansuje wydatki służące całej społeczności szkolnej takie jak: imprezy szkolne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę, samorząd szkolny, chór będący wizytówką szkoły ale także wyjazdy naszej młodzieży na finały olimpiad przedmiotowych, konkursy, zawody, festiwale, obozy naukowe czy wycieczki. Pomagamy szkole w finansowaniu drobnych prac remontowych.

     Wszystko to robimy w miarę naszych możliwości, a te są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz Rady Rodziców.