• Ogłoszenia

    • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI
     I PRZEPROWADZANIA
      EGZAMINU MATURALNEGO
     w roku szkolnym 2020/2021

     Drogi Maturzysto Absolwencie koniecznie zapoznaj się z wytycznymi GIS


     Wytyczne_GIS_-__WAZNE(1).pdf

     Unikamy tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, zachowujemy dystans!

     Wchodzimy do szkoły dwoma wejściami na egzaminy: j. polski-P, matematyka-P, j. angielski-P, j. angielski-R, Matematyka-R i udać się od razu do sali:

     1)    Furtką przez ogród a następnie wejściem na klatkę schodową szkoły, naprzeciwko wejścia do Sali aerobiku, wchodzą osoby z wydłużonym czasem

     2)    Wejściem głównym – pozostali zdający

     3)    Do szkoły zdający wchodzą w godz. 7:45 do godz. 8:40 lub 13:10  do  13:40

     Na pozostałe egzaminy wchodzimy wejściem głównym  

     Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego można znaleźć na stronach:

     Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych - aktualizacja

     ZMIANY W EGZAMINIE

     Informacja o sposobie organizacji iprzeprowadzania egzaminu maturalnego w„Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021–AKTUALIZACJA

     komunikat o dostosowaniach

     komunikat o przyborach


     Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki

     18 maja na godz. 12:40 zapraszamy do szkoły maturzystów i absolwentów 
     na sprawdzenie sprzętu przed egzaminem maturalnym z informatyki !

     Informacje_o_egzaminie_z_INFORMATYKI.pdf

     Ważne!

     Jeśli zdarzy się sytuacja, że ze względu na „szczególne przypadki losowe lub zdrowotne” (wypadek, hospitalizacja, wysoka gorączka, itp.) nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu, możesz zdawać egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

     Aby móc skorzystać z tej możliwości:

     • nie później niż w dniu egzaminu, do którego nie udało Ci się przystąpić, złóż do dyrektora szkoły wniosek (EM_2021_Zalacznik_6(1).docx) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi przyczynę nieobecności: zwolnieniem lekarskim, protokołem z wypadku itp. W Twoim imieniu mogą to zrobić również Twoi rodzice.
     • Dyrektor szkoły przekazuje Twój wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE – dyrektor musi to zrobić najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. W ciągu dwóch dni OKE musi rozpatrzyć Twój wniosek i ustosunkować się do niego.

     Osoby, które otrzymają zgodę OKE na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, przystępują do niego zgodnie z harmonogramem. W ostatnim tygodniu maja na stronach internetowych OKE pojawiają się informacje o miejscu przeprowadzenia dodatkowych egzaminów.

      

      

     Z poważaniem
     Agata Brezdeń
     Zastępca Dyrektora