• PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      Język polski:

            materiały edukacyjne*

     Wiedza o społeczeństwie:

     Zakres podstawowy i rozszerzony :

     A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz ,  W centrum uwagi, Wydawnictwo Nowa Era, 2019r.

      

     Historia: materiały edukacyjne oraz podręczniki wg spisu

     klasy A i B
     R. Kulesza, K. Kowalewski, Zrozumieć przeszłość, 1,Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa era,  

     Klasy C - H
     R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza, Historia. Klasa 1. Zakres podstawowy, WSiP Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum 

      

     Matematyka: materiały edukacyjne oraz podręczniki wg spisu

     materiały edukacyjne oraz podręczniki wg spisu
     1a, 1b
     M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Pazdro; Podręcznik i zbiór zadań, zakres podstawowy

     1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h
     M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda; wyd. Pazdro; Podręcznik i zbiór zadań, zakres rozszerzony

     (W klasach  biol-chem 1f i 1h  są dodatkowe fakultatywne zajęcia z rozszerzenia. Z tego względu dla zachowania numeracji stron i zadań prosimy o zakup materiałów dla zakresu rozszerzonego).

      

     Geografia:

     podstawa: R. Malarz, M. Więckowski, Oblicza geografii, Wyd. Nowa Era,
     rozszerzenie (kl. B): R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh,    Oblicza geografii, Wyd. Nowa Era,

      Biologia:

     Biologia na czasie, Wydawnictwo Nowa Era (zakres podstawowy)

      Biologia na czasie, Wydawnictwo Nowa Era (zakres rozszerzony)

      

     Chemia:

     Poziom rozszerzony - klasy: C, F, H - materiały edukacyjne
     Poziom podstawowy - klasy: A, B, D, E, G - podręcznik: Seria: To jest chemia, Wydawnictwo: Nowa Era.   

      

      Fizyka:

     zakres podstawowy: L. Lehman, W. Polesiuk, G. Wojewoda  Fizyka cz. 1, WSiP 

     zakres rozszerzony: M Fiałkowska, B. Sagnowska, Fizyka cz. 1, (z. rozszerzony),WSiP 

      

     Informatyka: materiały edukacyjne

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa:

               J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie, NOWA ERA 

     Religia: materiały edukacyjne

     Języki obce: materiały edukacyjne

     Etykamateriały edukacyjne 

     Filozofia:

     J. Wojtysiak, M. Iwanicki, Źródła mądrości. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2020.

      

     Klasa 1h:

     Michał Koss, Maria Łojek-Kurzętkowska, Filozofia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2019.

      

     UWAGA:

     * Termin „materiał edukacyjny”  (zgodny z obowiązującymi przepisami MEN) oznacza, że treści z podstawy programowej będą realizowane z wykorzystaniem  materiałów (w tym podręczników)  wybranych przez nauczyciela i zatwierdzonych przez dyrekcję szkoły. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione uczniom podczas pierwszych zajęć lekcyjnych.