• Aktualności

    • Działo się w listopadzie i grudniu:

     • Z dniem 13.11.2023 rozpoczęcie kadencji pod przewodnictwem Zofii Sajny. Wyniki wyborów 33.7% głosów w I turze, 52.9% w II turze;
     • Akcja rozdawania patriotycznych przypinek z okazji Święta Niepodległości (10.11, jeszcze przed rozpoczęciem kadencji)
     • Przeprowadzenie spotkania z Marszałkiem Sejmu RP X kadencji Szymonem Hołownią (30.11)
     • Organizacja szkolnego wieczoru śpiewania pieśni patriotycznych (30.11)
     • Organizacja charytatywnego kiermaszu ciast na rzecz Szlachetnej Paczki, świąteczny dzień tematyczny (5.12)
     • Ubieranie choinki w głównym holu szkoły (6.12)
     • Organizacja zbiórki darów oraz pieniędzy na rzecz Szlachetnej Paczki (2-15.12)
     • Ogłoszenie zbiórki Gwiazdka dla Zwierzaka (13.12)
     • Uczestnictwo w wigilii samorządów uczniowskich organizowanej przez MRK (13.12)
     • Świąteczny wieczór filmowy we współpracy z VII PLO im. M. Reja (15.12)
     • Przedłużenie współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym G.P.S.
     • Współpraca z CHS Games
     •  Organizacja Koncertów Gwiazdkowych: łącznie odbyły się 3 koncerty, Samorząd pomagał w ogólnej organizacji wydarzenia, jego logistyce oraz przygotowaniu dekoracji (18-19.12)
     • Pomoc przy spotkaniu świątecznym dla nauczycieli, emerytowanych pedagogów, oraz osób związanych z V LO - Rady Rodziców, SAiP, Chór V LO (21.12)
     • Rozpoczęcie prac nad organizacją Turnieju Noworocznego 2023 (29.12)