• O Samorządzie

    • Lista członków Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

      

     • Wojciech Sieradzan 2A - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
     • Gabriela Rożnawska 2Fg - wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
     • Kamil Żbik 2Dg - wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
     • Piotr Bednarczyk 2Bg - komisarz ds. finansów, sekcja organizacyjna
     • Adrianna Mazur 2A - sekcja charytatywna
     • Zofia Bartosz 2H - sekcja charytatywna
     • Natalia Klisiewicz 1A - sekcja charytatywna
     • Karolina Garlicka 2Fg - sekcja ekologiczna - samorozwoju
     • Agnieszka Podstolak 2Bg - sekcja ekologiczna - samorozwoju
     • Katarzyna Kubik 2Ag - sekcja ekologiczna - samorozwoju, Rzecznictwo Praw Ucznia 
     • Tymoteusz Horodyski 2Bg - sekcja organizacyjna, Rzecznictwo Praw Ucznia 
     • Karol Ferduła 2Bg - sekcja organizacyjna
     • Nikodem Jakubowski 2Dg - sekcja organizacyjna
     • Arkadiusz Woźnica 2A - koordynator kółka muzycznego, sekcja samorozwoju
     • Mikołaj Florczak 1A - koordynator kółka fotograficznego, filmowiec, fotograf
     • Olga Zegzda 2Cg - grafiki, merch
     • Ola Zwonek 2E - grafiki, merch
     • Karolina Fryt 2Ag
     • Magda Błyskosz 2Bg
     • Natalia Kłosowska 2Bg
     • Zofia Mrożek 2D - informatyk