• O Samorządzie

    • Lista Członków Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

      

     1. Zofia Sajna (3H) - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
     2. Antoni Narębski (3C) - wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
     3. Katarzyna Wędrychowicz (3C) - wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
     4. Emilia Janowska (3F) - Rzeczniczka Praw Ucznia
     5. Hanna Łach (3F) - skarbnik, sekcja kulturalna
     6. Andrzej Bachleda Curuś (3E) - sekretarz
     7. Aleksandra Ptaszek (3H) - sekcja Volontariatu
     8. Nina Kracik (3F) - sekcja Volontariatu
     9. Emilia Czernecka (3F) - sekcja medialna
     10. Hanna Siudak (3F) - sekcja medialna
     11. Wiktor Rogala (2G) - sekcja medialna
     12. Krzysztof Majcher (3B) - sekcja kulturalna
     13. Gabriela Guzik (2G) - sekcja kulturalna
     14. Gabriel Jędryka (2G) - sekcja kulturalna
     15. Karol Przewięźlikowski (2E) - sekcja sportowa
     16. Jakub Jaworski (1B) - sekcja sportowa
     17. Michał Myszkowski (3A) - sekcja merchu

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego – prof. Eryk Kidacki